Přijímáme objednávky na matky Carnica GURAL - chov Labaj


Matka volně pářená - 750,- Kč

Matka izolovaně pářená - 1.500,- Kč


Zájemci pište na e-mail vcelarstvilabaj@gmail.com.